Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

ostatnia

Żadne drzewo nie jest mocne ani odporne na burze, jeżeli często nie wstrząsają nim wichury, i właśnie pod nękającym naporem burzy nabiera siły i jeszcze mocniej korzeniami utwierdza się w ziemi. Słabe są drzewa, które wzrosły na słonecznych dolinach.


— Seneka

April 08 2017

ostatnia
7644 c9eb
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaSkydelan Skydelan

April 05 2017

ostatnia
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacytaty cytaty

April 02 2017

ostatnia
To było tak dawno. Tak wiele się zmieniło od tamtego dnia, kiedy nasz kontakt się urwał. Kiedy z dnia na dzień coraz bardziej oddalaliśmy się, kiedy brakowało wspólnych tematów. Pewnego dnia przestaliśmy się do siebie odzywać. Tak po prostu. Bez żadnego wyjaśnienia, bez żadnego ważniejszego powodu. Tak wiele się wydarzyło przez ten czas bez Ciebie, a ja nadal nie umiem zapomnieć, nadal wspominam.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardzie~fb
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSkydelan Skydelan
ostatnia
ostatnia
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
ostatnia
8330 cadc
Beata Pawlikowska
Reposted fromselsey selsey viacytaty cytaty
ostatnia
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromdreamadream dreamadream viawordshurt wordshurt
ostatnia
Wiem, że jak się nie uda jedno, to się uda drugie. Trzeba tylko mieć wiarę, że coś w końcu wyjdzie.
— Paweł Królikowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawordshurt wordshurt
2331 70ce
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawordshurt wordshurt
ostatnia
Trzeba być świadomym, że w pewnym momencie niektóre rzeczy mają prawo się po prostu skończyć.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viawordshurt wordshurt

March 21 2017

ostatnia
8046 14ef
Reposted fromkarahippie karahippie viaapatia apatia

March 18 2017

ostatnia
4910 064b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
ostatnia
2635 b3fd
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan

March 07 2017

ostatnia
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

March 04 2017

ostatnia

kiedy umrę kochanie 
 gdy się ze słońcem rozstanę 
 i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
 ramionami ogarniesz 
 i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
 często piszę do ciebie 
 głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
 płomień skacze po słowach 
 nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
 myślę - co się też stanie 
 z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty
ostatnia
ostatnia
Złośliwość losu nie na tym polega, że nie spełnia on naszych marzeń, lecz że spełnia je z wielkim opóźnieniem, gdy już człowiek nie liczy na ich realizację.
— Magdalena Samozwaniec, "Czy pani mieszka sama?"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

March 02 2017

ostatnia
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl