Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

ostatnia
0725 edcc
Reposted fromimradioactive imradioactive viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted frompasazerka pasazerka viacarmenluna carmenluna
ostatnia
9668 a8fc
ostatnia
6049 a749
Nic.

November 09 2018

ostatnia

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viawiksz wiksz
ostatnia
ostatnia
Spotykasz na swej drodze wielu przypadkowych ludzi lecz pewnego razu trafisz na tego jednego człowieka, który będzie potrafił zmienić Twój cały świat. Z dnia na dzień będzie stawał się coraz bliższy Twemu sercu, aż stanie się częścią Ciebie. Częścią potrzebną do oddychania. Częścią Ciebie. Częścią Twojego dnia. A gdy wyjedzie zaczniesz powoli umierać z tęsknoty. 
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viasurrealistyczna surrealistyczna
ostatnia
8316 6606
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty
ostatnia
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
ostatnia
ostatnia
Przestałam myśleć. (...) chciałam, aby jego skóra dotykała mojej skóry. Chciałam czuć ciepło drugiego ciała obok mnie. Chciałam cicho jęczeć w poduszkę. Chciałam, aby jego język dotknął moich ust i moich zębów, i mojego języka.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
ostatnia
5510 c4c4
ostatnia
Może to brzmi niewiarygodnie, ale nieraz wystarczy powiedzieć komuś, jak się czujesz, żeby poczuć się lepiej.
— Jenny Blackhurst
ostatnia
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
ostatnia
Nic nie łączy ludzi tak bardzo
jak rozłąka.
Dlatego śpię w okularach,
aby cię lepiej widzieć,
gdy mi się przyśnisz.
— Jarosław Borszewicz

November 07 2018

ostatnia
0255 5817
ostatnia

November 05 2018

ostatnia
ostatnia
6207 3583
Reposted fromhomosuperior homosuperior viabadguylaw badguylaw
ostatnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl