Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2018

ostatnia

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viaverdantforce verdantforce

January 31 2018

8705 75c5

skinny-legs-and-waist:

follow for daily thinspo💗

Reposted fromSkydelan Skydelan

January 23 2018

ostatnia
3641 393b
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
ostatnia
5505 4efe
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
ostatnia
0585 65fa
Reposted frommessinhead messinhead viaSkydelan Skydelan

January 07 2018

ostatnia
9119 6423
Reposted frommessinhead messinhead viaSkydelan Skydelan
7370 ea9d
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Jeszczenigdynikomu
Reposted byegzystencjakarolinnaa
ostatnia
7179 7b4b
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
ostatnia
2683 7ffb
ostatnia
ostatnia
Zostawmy te przedziwne sprawy w nadziei, że wszystko jakoś się ułoży za te, powiedzmy, trzysta lat.
— Tove Jansson
Reposted frommessinhead messinhead viaverdantforce verdantforce

January 05 2018

ostatnia
9508 3c0b
Reposted frompiehus piehus viasurrealistyczna surrealistyczna
ostatnia
Kłamstwo jest fałszowaniem własnych myśli, zniekształcaniem swoich sądów - co innego myślimy, co innego mówimy. Takim fałszowaniem myśli negujemy zarówno wartość samego siebie, jak i wartość osoby, którą okłamujemy. Z każdym kłamstwem coraz bardziej. Jeśli ktoś kogoś okłamuje, to niezależnie od tego, jak dobrymi intencjami by to tłumaczył, w swoich oczach tę drugą osobę pozbawia inteligencji ("nie zrozumiałaby tego", "skoro tego sam nie widzi", "widać chce w to wierzyć") oraz dojrzałości i zdolności do samokontroli ("byłoby jej przykro", "nie zniósłby tego", "wpadłaby w szał", "zrobiłaby coś głupiego").  
— Wojciech Wypler, Anatomia zdrady.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
ostatnia
Czasami powinno się odchodzić. Czasami trzeba. Mimo, że rozstania zazwyczaj bolą. Ktoś wyrwał przecież kawałek Twojej duszy i trzyma ją w kieszeni, albo porysował sobą tak bardzo Twoje serce, że z każdym uderzeniem czujesz jego istnienie. I przez jakiś czas nie wiesz co masz ze sobą zrobić. Nie staniesz przecież po środku przestrzeni z wylewającymi się z duszy emocjami i nie będziesz spacerował z krwawiącym sercem zostawiając ślady uczuć w życiu tej osoby. Więc chowasz się w sobie, uciekasz, chcesz zamarznąć, udajesz, że nic nie czujesz. Próbujesz zapełnić skradzione fragmenty. W końcu łatasz te rany, bo nie da się przecież długo tak żyć. I stajesz się inny niż byłeś. Właściwie piękniejszy. Myślę, że ludzie nas zmieniają, rozstania też nas zmieniają, ale najbardziej zmienia nas pustka po drugim człowieku, bo wtedy zaczynamy wiedzieć czego w życiu brakuje nam wyjątkowo.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan

January 04 2018

ostatnia
Zostawmy te przedziwne sprawy w nadziei, że wszystko jakoś się ułoży za te, powiedzmy, trzysta lat.
— Tove Jansson
Reposted frommessinhead messinhead viaSkydelan Skydelan
ostatnia
9508 3c0b
Reposted frompiehus piehus viasurrealistyczna surrealistyczna

December 28 2017

ostatnia
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl