Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

8909 01db
Reposted fromkniepuder kniepuder viaverdantforce verdantforce

April 17 2018

ostatnia
7152 2dda
Reposted fromMadristas Madristas viaverdantforce verdantforce

April 09 2018

ostatnia
7100 9647
Reposted frompastelowe pastelowe viaverdantforce verdantforce

April 06 2018

ostatnia
4877 6606
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaverdantforce verdantforce

March 23 2018

ostatnia
1649 0e90
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
ostatnia
5757 c1e9
Reposted fromdossya dossya viaverdantforce verdantforce

March 18 2018

ostatnia
2608 bc73
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Lepiej ich nie mieć [przyjaciół] - przerwała mu. - Są jak cienie. Łatwo dostrzegalni i tuż przy tobie, kiedy świeci słońce, ale znikają, jak tylko na horyzoncie pojawiają się chmury.
— Remigiusz Mróz
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Ty wiesz, że oni nigdy nie musieli mnie kochać,
Ale teraz nikt nigdy nie pokocha ich.
Oni zawsze myśleli, że powinni w jakiś sposób mnie ocalić.
Na litość boską, powinni byli ratować siebie.
— Dave Matthews - The fly
Reposted fromaletodelio aletodelio viaSkydelan Skydelan

March 15 2018

ostatnia
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaverdantforce verdantforce

March 07 2018

ostatnia
Świat kończy się, a potem pędzi dalej.
— Jakub Małecki, Ślady
Reposted fromolewka olewka viaSkydelan Skydelan
ostatnia
9634 7f6e
Reposted fromniewychowana niewychowana viaSkydelan Skydelan
8022 9918

drunkpalebitch:

Instagram- @da.rk

Reposted fromunco unco viaSkydelan Skydelan
ostatnia

Słowa, których nie mogę powiedzieć


Pamiętam.  Pamiętam dziś, pamiętałam cały tydzień, miesiąc, sześć miesięcy. Życzę Ci wszystkiego, czego nie mogę życzyć. I tym wszystkim innym "rozumiejącym" powracającym ciągle w snach. Pamiętam. Numery telefonów, daty urodzin, cyfry  słowa - klucze do duszy. Tęsknię.  Między nami mur milczenia, rośnie.  Wykonuję dłonią ruch, próbując złapać  uciekające widmo. Opadając na dno samotności, pytam wciąż o to samo.
K.

February 20 2018

ostatnia

February 19 2018

ostatnia

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viaSkydelan Skydelan

February 06 2018

ostatnia

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viaverdantforce verdantforce

January 31 2018

8705 75c5

skinny-legs-and-waist:

follow for daily thinspo💗

Reposted fromSkydelan Skydelan

January 23 2018

ostatnia
3641 393b
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl