Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

ostatnia
Teraz tego nie widzisz, ale ten czas, to, co jest teraz, będzie jedną z najważniejszych lekcji w Twoim życiu. Nawet jeśli czasami będzie bardzo źle, nie będziesz chciała jeść, wstawać i myć się to nadejdzie dzień, kiedy zrozumiesz, że przetrwałaś to wszystko. Przetrwałaś silniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Masz w sobie moc, o której nawet nie miałaś pojęcia.
Reposted fromwaflova waflova viawordshurt wordshurt
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaSkydelan Skydelan
ostatnia
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
ostatnia
4787 6250
Reposted fromszauklau szauklau viaSkydelan Skydelan
ostatnia
1743 fdb9
Reposted fromkaiee kaiee viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Ci, którzy mają coś do powiedzenie, na ogół są małomówni. Reszta pieprzy jak natchniona.
— Sławomir Kuligowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSkydelan Skydelan
ostatnia
3033 d5b6
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Sorry dzisiaj nie odbieram, jestem z tymi którzy nieraz mi pomogli się pozbierać. Piję z nimi, Ciebie nie ma.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
ostatnia
6500 b410
Reposted fromrobaczek robaczek viaSkydelan Skydelan

October 08 2017

ostatnia
8179 fea2
New Girl s04e18

October 05 2017

ostatnia

Ważne jest, aby pozwolić pewnym rzeczom odejść. Uwolnić się od nich. Odciąć. Zamknąć cykl. Nie z powodu dumy, słabości czy pychy, ale po prostu dlatego, że na coś już nie ma miejsca w twoim życiu. Zamknij drzwi, zmień płytę, posprzątaj dom, strzepnij kurz. Przestań być tym, kim byłeś. Bądź tym, kim jesteś.

— Paulo Coelho, Zahir
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSkydelan Skydelan
ostatnia
4506 9d41
Reposted fromkelu kelu viaSkydelan Skydelan

September 22 2017

ostatnia
4577 63f2

September 21 2017

ostatnia
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSkydelan Skydelan
ostatnia

Różnie się smucimy, tak samo, jak na wiele sposobów okazujemy radość. Ale w tym smutku jest pewien wspólny mianownik. To często taki moment, gdy najlepiej swoją samotność przeżywać w towarzystwie. Milczącym. Takim, które nie próbuje siłą wyrwać cię z myśli, które i tak w końcu cię dogonią. Takim, które jest cierpliwe. Które jest ciepłym ramieniem i zapewnieniem „zaczekam tu chwilę na ciebie, nie spiesz się”.

Bo przecież w życiu tak bardzo brakuje nam czasu, to jego najmocniej żałujemy, chcemy go zyskać, cofnąć, zawrócić… Czy można dać komuś coś cenniejszego niż swój czas?

Może myślisz, że nie mam ochoty na towarzystwo. To nieprawda, ale nie chcę udawać, że wszystko jest porządku.

Pytasz jak możesz pomóc?

Zaproś mnie na kawę, pogłaszcz po głowie i pozwól mi na mój smutek. Czasem wystarczy tylko być i powstrzymać się od chęci ratowania świata.

Sama nie przyjdę, nikt nie lubi smutku. A ja nie chcę być twoim poczuciem winy, że nie potrafisz mnie rozweselić.

http://ohme.pl/psychologia/zapros-kawe-poglaszcz-glowie-pozwol-mi-moj-smutek/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan

September 19 2017

ostatnia
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaSkydelan Skydelan
Wiesz co?
Boje się, bardzo.
— (via k-omplikacje)
Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan
ostatnia
9878 6f08
Reposted fromfind-balance find-balance viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Dopiero gdy stracimy wszystko, stajemy się zdolni do wszystkiego
— Tyler Durden 'Fight Club'
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaSkydelan Skydelan

September 06 2017

ostatnia
Nie ma nikogo na tym świecie, kto mógłby mi pomóc podnieść się z kolan
Reposted fromwhatyouwantsee whatyouwantsee viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl