Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

ostatnia
3640 caf4
Reposted fromdilma dilma viawiksz wiksz
ostatnia
0916 c571
Reposted fromwildatheart wildatheart viawiksz wiksz
ostatnia
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viawiksz wiksz
ostatnia
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viawiksz wiksz
ostatnia
6701 4a01
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viawiksz wiksz
ostatnia
7969 0ffa
Reposted fromhormeza hormeza viaxannabelle xannabelle
ostatnia
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
ostatnia
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viasatyra satyra
ostatnia
7783 1fbf
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viawiksz wiksz
ostatnia
Darling, take my hand and I'll take you to the Neverland
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
ostatnia
8951 4ca8
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viacarmenluna carmenluna
ostatnia
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viacarmenluna carmenluna

May 17 2019

ostatnia
9677 08a8
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacarmenluna carmenluna

May 16 2019

ostatnia
W tragediach jest coś przekornie zabawnego, prawda? Nie spodziewasz się ich, a gdy już do nich dochodzi, nie umiesz się z nimi pogodzić. Im dłużej nie dopuszczasz do siebie rzeczywistości, im dłużej wszystko analizujesz, tym dłuższe staje się twoje cierpienie. Czy nie byłoby łatwiej przeżyć uderzenie bólu, a potem żyć dalej? Po co wszystko odwlekać? Po co wszystko pogarszać?
— Blair Holden
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaSkydelan Skydelan

May 14 2019

ostatnia
0584 8861
Reposted fromunconscious unconscious viacarmenluna carmenluna
ostatnia
8081 a354
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaSkydelan Skydelan

May 11 2019

ostatnia

Tęsknić za kimś, co to właściwie znaczy? Każdy przeżywa to inaczej, niektórzy są wręcz sparaliżowani brakiem czyjejś obecności. Myślę, że wynika to z braku pewności. Bo kiedy ma się pewność co do czyichś uczuć, to można tęsknić, czekać, i chociaż czas dłuży się niemiłosiernie, to wciąż robić swoje. Nie oddawać się niepewności ani bezsensownym obawom. Najbardziej chyba boli świadomość, że tęskni się za kimś, kto nie tęskni za Tobą. W innym wypadku da się przeżyć wszystko, nawet cieszyć, uśmiechać, bo przecież niedługo wszystko wróci do swojego normalnego rytmu.

A móc tęsknić z wzajemnością? To prawdziwe szczęście.

Cztery Wieki Później

May 07 2019

ostatnia
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
ostatnia
1391 0526
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viacarmenluna carmenluna

May 05 2019

ostatnia
Pamiętaj, nigdy nie możesz być bezbronna. Nigdy nie możesz pokazać, że jesteś od kogoś słabsza. Gdy ktoś cię obrazi, bij. Gdy cię uderzy, oddawaj dwa razy mocniej. Pamiętaj, że jesteś najmądrzejsza, najładniejsza i najlepsza i żaden śmieć nie ma prawa tobą pomiatać.
— Jakub Żulczyk (z książki Instytut)
Reposted fromRowena Rowena viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl