Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

ostatnia
5702 1351
Reposted fromdippi dippi viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Reposted fromfelicka felicka viasurrealistyczna surrealistyczna

October 15 2018

ostatnia
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
ostatnia
3821 8358
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

October 13 2018

ostatnia
ostatnia
Po brzegi 
bez dna 
mam serce pełne 
Ciebie. 
ostatnia
ostatnia
3314 629f
Reposted frompiehus piehus viaverdantforce verdantforce
ostatnia
1100 47de
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty

October 05 2018

ostatnia
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może.

Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viasurrealistyczna surrealistyczna

October 04 2018

ostatnia
8439 acc6
Reposted fromendorfines endorfines viaverdantforce verdantforce
ostatnia
5722 5766
Reposted fromEtnigos Etnigos viaverdantforce verdantforce
ostatnia
3497 d05f
Reposted fromkrzysk krzysk viaverdantforce verdantforce

September 28 2018

ostatnia
ostatnia
1763 8c3b
Reposted frommagdenvja magdenvja viaverdantforce verdantforce

September 25 2018

ostatnia
0458 b3ff
Reposted frompsychedelix psychedelix
ostatnia
0466 d993
Reposted frompsychedelix psychedelix

September 22 2018

ostatnia
zaczekaj

próbuję
już prawie umiem
prawie czuję
— Kortez 'Stare drzewa'
ostatnia
8346 45f5
Reposted fromGodislove Godislove viaverdantforce verdantforce

September 21 2018

ostatnia
Kochanki zdarzają się ostatnio mężczyznom o wiele częściej niż mandaty za złe parkowanie.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl