Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

ostatnia
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSkydelan Skydelan
ostatnia

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viaSkydelan Skydelan

June 11 2018

ostatnia
6479 55b6
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viafapchlupfap fapchlupfap

May 31 2018

ostatnia
8196 54fd
My mad fat diary. (2013)
ostatnia
5303 a31a
ostatnia
Są dni gdy nie obchodzi Cię nic i uśmiech pojawia się w każdym momencie lecz dla równowagi przychodzą także takie, w których najdrobniejsza rzecz potrafi wywołać łzy. Stajesz się wrakiem porzuconym na dnie oceanu
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viaSkydelan Skydelan

May 22 2018

ostatnia
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
6972 c34f
Reposted fromSkydelan Skydelan

May 16 2018

ostatnia
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Najgorsze dni to takie kiedy masz czas i nic nie robisz.
— bo tak mi źle
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaSkydelan Skydelan

May 11 2018

ostatnia
5574 5e50
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaSkydelan Skydelan
3771 b8a1
ostatnia
5735 99b8
I myślę o Tobie, Kocurze Najdroższy.
Reposted frommysoul mysoul viaSkydelan Skydelan
ostatnia

Trochę to dziwne, nie uważasz?
Że bliscy stają się dla siebie dalecy i trwają w tym tak dla zasady, bo przecież obojgu to doskwiera. Trochę to dziwne, że ludzie potrafią zamknąć usta mając sobie nadal wiele do powiedzenia... To bardzo dziwne znać kogoś dobrze i udawać, że się go nie zna wcale... Tylko dlatego, że nadal coś dla nas znaczy wbrew logice...

— Porypana panna M.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSkydelan Skydelan

May 10 2018

ostatnia

Uciekajmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizzę z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina, i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat. 

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości
ostatnia
6081 15b3
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.
Reposted frommakle makle viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Ludzie z urazami są nieprzewidywalni, bo wiedzą, że przetrwają.
— Hannibal
ostatnia
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
ostatnia
Reposted fromfx00 fx00 viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl