Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

ostatnia
8046 14ef
Reposted fromkarahippie karahippie viaapatia apatia

March 18 2017

ostatnia
4910 064b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
ostatnia
2635 b3fd
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan

March 07 2017

ostatnia
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

March 04 2017

ostatnia

kiedy umrę kochanie 
 gdy się ze słońcem rozstanę 
 i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
 ramionami ogarniesz 
 i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
 często piszę do ciebie 
 głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
 płomień skacze po słowach 
 nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
 myślę - co się też stanie 
 z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty
ostatnia
ostatnia
Złośliwość losu nie na tym polega, że nie spełnia on naszych marzeń, lecz że spełnia je z wielkim opóźnieniem, gdy już człowiek nie liczy na ich realizację.
— Magdalena Samozwaniec, "Czy pani mieszka sama?"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

March 02 2017

ostatnia
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
ostatnia

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viaSkydelan Skydelan

March 01 2017

ostatnia
8188 f29b
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaapatia apatia

February 28 2017

Reposted fromnokturnal nokturnal viaSkydelan Skydelan

February 27 2017

4310 7c6b
Reposted fromsahlenburger sahlenburger viaCiupus Ciupus
ostatnia
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
ostatnia
2693 780f
Reposted fromdailylife dailylife viaSkydelan Skydelan

February 26 2017

ostatnia
0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viasurrealistyczna surrealistyczna
ostatnia
1989 918a
Reposted fromribka ribka viaSkydelan Skydelan
ostatnia

February 23 2017

ostatnia
Zdałem sobie sprawę, o co chodzi z tą całą odwagą. Ona jest w naszych głowach. Nie rodzimy się z nią, nie uczymy się jej w szkole, nie czerpiemy jej z książek. To sposób myślenia, i tyle. To coś, w czym ćwiczymy umysł. Odwaga to wybór, którego dokonujemy.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Reposted fromlululemony lululemony viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl