Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

2312 da5e
Reposted fromlaluna laluna viaSkydelan Skydelan
ostatnia
0765 dcc8
ostatnia
8011 5de4
Reposted fromsnowlake snowlake viaSkydelan Skydelan

May 25 2017

ostatnia
5114 e4d0
Reposted fromdozylnie dozylnie viaSkydelan Skydelan

May 21 2017

ostatnia
2029 a0a9
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSkydelan Skydelan
ostatnia
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viaSkydelan Skydelan

May 17 2017

ostatnia
8248 87e6
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
ostatnia
3678 1f31
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaSkydelan Skydelan
ostatnia
4379 dbf9
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony viaSkydelan Skydelan
ostatnia
3100 60ef
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Reposted fromconchiglia conchiglia viawordshurt wordshurt
ostatnia
6488 4fec
Reposted fromtiredeveryday tiredeveryday viaSkydelan Skydelan

May 13 2017

Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze, ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— Freiya Asgard
(via cytatyvv)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaSkydelan Skydelan

May 10 2017

ostatnia
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viawordshurt wordshurt

May 08 2017

ostatnia
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viaSkydelan Skydelan
ostatnia
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viaSkydelan Skydelan
ostatnia
7677 f396
Reposted fromdziewcze dziewcze viaSkydelan Skydelan
ostatnia
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamikmikmik mikmikmik
ostatnia
6135 6890
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamikmikmik mikmikmik

April 16 2017

ostatnia

Żadne drzewo nie jest mocne ani odporne na burze, jeżeli często nie wstrząsają nim wichury, i właśnie pod nękającym naporem burzy nabiera siły i jeszcze mocniej korzeniami utwierdza się w ziemi. Słabe są drzewa, które wzrosły na słonecznych dolinach.


— Seneka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl