Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

ostatnia
4506 9d41
Reposted fromkelu kelu viaSkydelan Skydelan

September 22 2017

ostatnia
4577 63f2

September 21 2017

ostatnia
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSkydelan Skydelan
ostatnia

Różnie się smucimy, tak samo, jak na wiele sposobów okazujemy radość. Ale w tym smutku jest pewien wspólny mianownik. To często taki moment, gdy najlepiej swoją samotność przeżywać w towarzystwie. Milczącym. Takim, które nie próbuje siłą wyrwać cię z myśli, które i tak w końcu cię dogonią. Takim, które jest cierpliwe. Które jest ciepłym ramieniem i zapewnieniem „zaczekam tu chwilę na ciebie, nie spiesz się”.

Bo przecież w życiu tak bardzo brakuje nam czasu, to jego najmocniej żałujemy, chcemy go zyskać, cofnąć, zawrócić… Czy można dać komuś coś cenniejszego niż swój czas?

Może myślisz, że nie mam ochoty na towarzystwo. To nieprawda, ale nie chcę udawać, że wszystko jest porządku.

Pytasz jak możesz pomóc?

Zaproś mnie na kawę, pogłaszcz po głowie i pozwól mi na mój smutek. Czasem wystarczy tylko być i powstrzymać się od chęci ratowania świata.

Sama nie przyjdę, nikt nie lubi smutku. A ja nie chcę być twoim poczuciem winy, że nie potrafisz mnie rozweselić.

http://ohme.pl/psychologia/zapros-kawe-poglaszcz-glowie-pozwol-mi-moj-smutek/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan

September 19 2017

ostatnia
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaSkydelan Skydelan
Wiesz co?
Boje się, bardzo.
— (via k-omplikacje)
Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan
ostatnia
9878 6f08
Reposted fromfind-balance find-balance viaSkydelan Skydelan
ostatnia
Dopiero gdy stracimy wszystko, stajemy się zdolni do wszystkiego
— Tyler Durden 'Fight Club'
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaSkydelan Skydelan

September 06 2017

ostatnia
Nie ma nikogo na tym świecie, kto mógłby mi pomóc podnieść się z kolan

September 05 2017

ostatnia
ostatnia
9155 f8c0
Reposted frommatwin matwin viaSkydelan Skydelan

August 20 2017

3972 e490
Reposted fromladies ladies viaTanguero Tanguero
5125 359d

Current Theme:  Sexy Asian Women!

Search B&W Erotica by Themes at:

www.BandWNudes.Tumblr.com

Reposted frompussyporn pussyporn viaTanguero Tanguero
ostatnia
0820 6ce7
Reposted fromkjuik kjuik viajakubzulczyk jakubzulczyk
ostatnia
3654 d1fc
Reposted fromDavyJones DavyJones viafapchlupfap fapchlupfap

August 06 2017

ostatnia
1748 2181
Reposted fromnyaako nyaako viasurrealistyczna surrealistyczna

July 27 2017

ostatnia
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
ostatnia
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaSkydelan Skydelan

July 18 2017

ostatnia
Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl