Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

ostatnia
2737 d3d0
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacarmenluna carmenluna
ostatnia
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost
ostatnia
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
ostatnia
0696 fc36
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaverdantforce verdantforce

January 07 2020

ostatnia
9943 d78e
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna
ostatnia
Spieszmy się kochać ludzi. Nie odkładajmy spotkań, bo za daleko, za późno, za często. Nie szczędźmy ciepłych słów przyjaciołom, braciom, ciociom, najbliższym. Nie zapominajmy mówić dziękuję, przepraszam, kocham. Nie bójmy się tulić, całować, uśmiechać. Nie kryjmy czułości, tęsknoty, troski. Nie wstydźmy się uczuć i bliskich relacji. Bądźmy dla siebie lepsi i celebrujmy wspólnie spędzane chwile. Żyjmy tak, żeby było kogo wspominać. Bo na końcu liczy się człowiek. Porzućmy zawiść i zazdrość, uczmy się jak być każdego dnia lepszym, mniej chciwym, mniej zazdrosnym i zacznijmy życzyć każdemu co najlepsze tylko wtedy jesteśmy w stanie zmienić coś na świecie. Człowiek, który uszczęśliwia innych z reguły jest bardzo samotny lub narażony na opinie innych, staje się tematem rozmów i plotek. Tego już nie zmienimy niestety ale pomimo wszystko będziemy czuć się lepiej bo warto być tym co sprawia, że drugi człowiek poczuje się dobrze.
— Marcin Szreder
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna

December 22 2019

ostatnia
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacarmenluna carmenluna

December 02 2019

ostatnia
Zostań, nie powiem Ci, że to miłość. Chociaż jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.
— Kortez
Reposted fromzoou zoou viacarmenluna carmenluna

December 01 2019

ostatnia
5272 d01f
Reposted fromowca owca viacarmenluna carmenluna
ostatnia
8268 16bb
Reposted fromfeegloo feegloo viacarmenluna carmenluna

November 25 2019

ostatnia
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
ostatnia
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viacarmenluna carmenluna
ostatnia
Miłość nie jest racjonalna. Skacze z samolotów i z klifów. Zostawia ślad na wszystkim, czego dotknie. Mogę postępować właściwie albo cię kochać, ale nie połączę tych dwóch rzeczy.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna

November 16 2019

ostatnia
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

November 15 2019

ostatnia
1585 cc4c
Reposted fromnonecares nonecares viaverdantforce verdantforce

November 12 2019

ostatnia
1383 784e
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaverdantforce verdantforce

November 04 2019

ostatnia
2359 e036
Reposted fromcontigo contigo viaSkydelan Skydelan

November 03 2019

ostatnia
4521 ecc3
ostatnia
Dobrze życie. Już się pośmialiśmy. Czy może być już dobrze? Czy możesz mnie już dobić? 
— Martwy lis
ostatnia
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie. 
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl