Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2020

ostatnia
7967 805d
ostatnia
Pewnego dnia będziesz niepohamowanie wdzięczny,
że niektóre sprawy nie potoczyły się tak jak chciałeś.

Dotrze do Ciebie, że to właśnie dzięki temu co się nie udało,
dzisiaj jesteś tak bardzo szczęśliwy.

Zrozumiesz, że to właśnie ta jedna rzecz,
która nie poszła po Twojej myśli,
odmieniła wszystko na lepsze.

Właśnie dzięki temu spotkało Cię coś jeszcze piękniejszego.
Niespodziewanego, ale zdecydowanie magicznego.

To zabawne jak przewrotny potrafi być nasz los.
Coś co jednego dnia uważamy za największą tragedię,
z biegiem czasu okazuje się naszym zbawieniem.
Coś co miało być naszym przekleństwem,
stało się błogosławieństwem.

Takie jest właśnie życie.

NIC NIE DZIEJE SIĘ BEZ PRZYCZYNY.

Tomasz Badura – Fragment rozdziału trzydziestego trzeciego z  książki "GENTLEMAN".
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaSkydelan Skydelan
Sponsored post
soup-sponsored

June 30 2020

ostatnia
7247 668e
Reposted fromgrayscaledchaos grayscaledchaos viaubza ubza
ostatnia
0735 7c90
Reposted fromsouporn souporn
ostatnia
3724 43a4
Reposted fromyolo28 yolo28 viaSkydelan Skydelan
ostatnia
7832 8f9c
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSkydelan Skydelan

June 28 2020

ostatnia
1381 d663
Reposted fromArtus Artus viaverdantforce verdantforce
ostatnia
2345 6046
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaSkydelan Skydelan
ostatnia
0361 e790
Reposted frommangoe mangoe viaSkydelan Skydelan
ostatnia
2660 2cfd
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viaverdantforce verdantforce
ostatnia
8014 4df6
Reposted fromgrobson grobson viaverdantforce verdantforce
ostatnia

June 23 2020

ostatnia
Reposted fromPureBeauty PureBeauty viaverdantforce verdantforce
ostatnia
2860 c69e
Reposted fromSilentRule SilentRule viaverdantforce verdantforce

June 21 2020

ostatnia
5004 3f2e
Reposted fromaletodelio aletodelio viaSkydelan Skydelan
ostatnia

June 14 2020

ostatnia
5039 69ba
Reposted fromsoftboi softboi viapchamtensyf pchamtensyf
ostatnia
- Myślę, że możesz wierzyć w miłość, ale kochasz tak mocno, że to czasem boli. Właśnie tego bólu się boisz. - Kiedy się kogoś kocha, to w końcu go stracimy. Prędzej czy później. - Tak, to całkiem możliwe. Ale kochamy mimo wszystko. Nieprawdaż?
— 13 Reasons Why 4
Reposted fromaleander aleander viapchamtensyf pchamtensyf
ostatnia
5538 e0d1
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
ostatnia
Można kogoś wymazać z życia, ale nie z serca i umysłu.
— Joanna Jax
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...