Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

ostatnia
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacarmenluna carmenluna
ostatnia

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viacarmenluna carmenluna
Sponsored post
feedback2020-admin
ostatnia
3558 1e24
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viacarmenluna carmenluna

January 25 2020

ostatnia
Tęsknię za Tobą. Bez Ciebie mam wrażenie, że wszystkiego jest tylko połowa.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarmenluna carmenluna

January 16 2020

ostatnia
2737 d3d0
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacarmenluna carmenluna
ostatnia
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost
ostatnia
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
ostatnia
0696 fc36
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaverdantforce verdantforce

January 07 2020

ostatnia
9943 d78e
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna
ostatnia
Spieszmy się kochać ludzi. Nie odkładajmy spotkań, bo za daleko, za późno, za często. Nie szczędźmy ciepłych słów przyjaciołom, braciom, ciociom, najbliższym. Nie zapominajmy mówić dziękuję, przepraszam, kocham. Nie bójmy się tulić, całować, uśmiechać. Nie kryjmy czułości, tęsknoty, troski. Nie wstydźmy się uczuć i bliskich relacji. Bądźmy dla siebie lepsi i celebrujmy wspólnie spędzane chwile. Żyjmy tak, żeby było kogo wspominać. Bo na końcu liczy się człowiek. Porzućmy zawiść i zazdrość, uczmy się jak być każdego dnia lepszym, mniej chciwym, mniej zazdrosnym i zacznijmy życzyć każdemu co najlepsze tylko wtedy jesteśmy w stanie zmienić coś na świecie. Człowiek, który uszczęśliwia innych z reguły jest bardzo samotny lub narażony na opinie innych, staje się tematem rozmów i plotek. Tego już nie zmienimy niestety ale pomimo wszystko będziemy czuć się lepiej bo warto być tym co sprawia, że drugi człowiek poczuje się dobrze.
— Marcin Szreder
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna

December 22 2019

ostatnia
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacarmenluna carmenluna

December 02 2019

ostatnia
Zostań, nie powiem Ci, że to miłość. Chociaż jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.
— Kortez
Reposted fromzoou zoou viacarmenluna carmenluna

December 01 2019

ostatnia
5272 d01f
Reposted fromowca owca viacarmenluna carmenluna
ostatnia
8268 16bb
Reposted fromfeegloo feegloo viacarmenluna carmenluna

November 25 2019

ostatnia
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
ostatnia
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viacarmenluna carmenluna
ostatnia
Miłość nie jest racjonalna. Skacze z samolotów i z klifów. Zostawia ślad na wszystkim, czego dotknie. Mogę postępować właściwie albo cię kochać, ale nie połączę tych dwóch rzeczy.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna

November 16 2019

ostatnia
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

November 15 2019

ostatnia
1585 cc4c
Reposted fromnonecares nonecares viaverdantforce verdantforce

November 12 2019

ostatnia
1383 784e
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaverdantforce verdantforce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...