Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2020

ostatnia
5095 aaab
Reposted frommystery-of-love mystery-of-love viaSkydelan Skydelan

May 02 2020

Reposted fromSkydelan Skydelan
Sponsored post
feedback2020-admin

April 27 2020

ostatnia
8347 7c8b
Reposted frompiehus piehus viaverdantforce verdantforce

April 26 2020

ostatnia
Dawny przyjacielu, Dziękuję za poprzednie lata, godziny śmiechu
i niekończące się rozmowy. Za wsparcie, wszystkie wspólnie wzniesione toasty. Za niepamiętne, szalone noce oraz niezapomniane przygody.  Na koniec, pozostaje mi życzyć powodzenia.
Mam nadzieję, że znalazłeś to, czego szukałeś.
— Do widzenia.
ostatnia
5311 9f9d
ostatnia
Reposted fromabsolem absolem viacarmenluna carmenluna
ostatnia
Myślałam, że powiedzenie : "Pękło mi serce" jest tylko metaforą. Nie. Ono na prawdę pęka. I czujesz fizyczny ból, który rozłazi się po całym ciele. I nie pomogą ani leki, ani narkotyki, alkohol. Ani nawet przeszczep.
Reposted fromkusi kusi viacarmenluna carmenluna

April 24 2020

ostatnia
2254 6bd9
Reposted fromcatarino catarino viaverdantforce verdantforce
ostatnia
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia.
Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice, ponieważ (…) są po prostu sobie przeznaczone.
— Grey's Anatomy, sez. V, odc. 8

April 08 2020

ostatnia
4744 5594
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacarmenluna carmenluna
ostatnia
5047 a590
ostatnia
3223 9c38
Reposted fromhrafn hrafn viacarmenluna carmenluna
ostatnia
3928 53f7
"Wycinki w termosie"
ostatnia
Wszyscy pragniemy zachować nasze wspomnienia, czyż nie? Ale czasami te wspomnienia nas paraliżują. Zmuszają do życia przeszłością, zamiast skupiania się na teraźniejszości.
— Harlan Coben
ostatnia
Czy ktokolwiek docenia życie, kiedy ono trwa?
— John Marsden

April 04 2020

ostatnia

"Myślę, że jest lepiej czasami cierpieć. To dopiero nas buduje. Jeżeli żyjesz łatwo i lekko, to nie ma żadnego powodu, żeby się pochylić nad innymi. Myślę, że aby się pochylić nad sobą, a zwłaszcza nad kimś innym, musisz dostać mocno w kość, musisz cierpieć i zrozumieć, co to cierpienie, co to ból. Inaczej nie zrozumiesz, co to jest brak bólu".

Krzysztof Kieślowski "O sobie

Reposted fromhrafn hrafn viacytaty cytaty
ostatnia
1659 acf4
Reposted fromhrafn hrafn viaapatia apatia
4192 73f8
Reposted fromSkydelan Skydelan
ostatnia
0972 3e8f
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
ostatnia
 Żadna prawda nie może uleczyć smutku po stracie ukochanej osoby. Nie może go uleczyć żadna prawda, żadna uczciwość, żadna siła, żadna dobroć. Przeżywszy ten smutek w pełni, możemy się jedynie czegoś od niego nauczyć, lecz to czego się nauczymy, wcale nam się nie przyda, kiedy nadejdzie następny, niemożliwy do przewidzenia smutek.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...